Pracujący emeryt

emeryt3Osoba pobierająca świadczenia z tytułu emerytury częściowej może jednocześnie pracować. Zezwalają na to zapisy ustawy.

Korzystanie ze świadczenia w postaci emerytury częściowej, zwanej też emeryturą połówkową (ponieważ jej wysokość stanowi 50 procent wartości emerytury powszechnej) pozwala na kontynuowanie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Prawo do niej zyskują na razie tylko mężczyźni, gdyż Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje na dzień dzisiejszy taką ewentualność tylko dla panów, którzy spełnią określone warunki – ukończyli 65-ty rok życia i posiadają 40-letni staż pracy. Dla kobiet taka możliwość nadejdzie dopiero w 2021 roku. Skorzystać z niej będą mogły panie mające ukończone 62 lata i które przepracowały 35 lat.

Ale pobieranie świadczenia połówkowego nie oznacza jeszcze, że złapaliśmy Pana Boga za nogi. Każde otrzymane świadczenie zmniejsza bowiem pulę kapitału zebranego na indywidualnym koncie i automatycznie powoduje zmniejszenie wysokości świadczeń, jakie będziemy otrzymywać już po uzyskaniu prawa do emerytury powszechnej.

Podstawa prawna: Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Dz. U. 2015, poz. 748 ze zmianami], art. 26b, ust.1

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, numer 28 (4175)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *