Polski naukowiec rozlicza amerykańskie stypendium w Polsce

stypJeżeli zagraniczny ośrodek wypłacający stypendium nie potrąci od niego podatku, daninę trzeba opodatkować w kraju stypendysty.

Kobieta będąca pracownikiem naukowym prowadziła zajęcia z amerykańskimi studentami w National Institutes of Health. Nie została tam zatrudniona, ale przyznano jej stypendium, które w całości finansował rząd USA.

W Ameryce przychód ten nie został opodatkowany, a ona nie uwzględniła go też przy rozliczeniu w kraju twierdząc, że to nie było stypendium, lecz rodzaj wsparcia wypłacanego w zamian za przeprowadzenie zajęć.

Jednak informacja przekazana przez amerykańską administrację podatkową ukazała sytuację w odmiennym świetle – według niej polska podatniczka brała udział w programie stypendialnym. Należy przez to rozumieć, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10, ust. 1, pkt 9 i art. 20, ust. 1) jest to przychód z innych źródeł i jako taki powinien być opodatkowany. Zresztą nawet, jeśliby zakładać, że było to tylko wsparcie, to i tak należałoby od niego odprowadzić podatek w myśl zapisu w art. 18, ust. 1, pkt 2, lit. b umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Stanami Zjednoczonymi i Polską, który takie przychody uznaje za podlegającą obłożeniu podatkiem pomoc finansową.

W opinii Białostockiego WSA nie było wątpliwości, że pieniądze otrzymane przez kobietę należy uznać za stypendium, w dodatku takie, do którego nie można zastosować zwolnienia od opodatkowania wymienionego przez ustawę o PIT w art. 21, ust. 1, pkt 39, a które mówi o niektórych rodzajach stypendium wskazanych przez odrębne przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stypendiach doktoranckich i w dziedzinie sztuki.

NSA, do którego kobieta udała się następnie, także uznał za stosowne naliczenie podatku od pieniędzy otrzymanych w USA. Podkreślił, że będąc rezydentem w Stanach Polka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak wskazuje ustawa o PIT w art. 3, ust. 1a. Zwrócił przy tym uwagę, że podatniczka i tak została potraktowana ulgowo, bo organy podatkowe stosując się do litery prawa i tak przyjęły rozwiązanie, które było dla niej najbardziej korzystne, gdyż pomniejszyły dochód ze stypendium o wartość 365 diet (z tytułu podróży służbowej) zakładając, że kobieta była w Ameryce przez całe 12 miesięcy (ustawa o PIT, art. 21, ust. 1, pkt 23a, lit. a).

Orzecznictwo: wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2016 (sygn. akt II FSK 3258/13).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, numer 28 (4175)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *