Świadczenia w naturze nie są wolne od podatku

świadczenia w naturzeWartość otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową nagród, które pracodawca przekaże pracownikom, może zostać wliczona w koszty podatkowe przedsiębiorstwa. Jednocześnie obdarowani w ten sposób pracownicy muszą odprowadzić podatek dochodowy.

Bony towarowe, czy karty paliwowe, jakie otrzymuje firma od kontrahentów, zalicza się do przychodu w naturze (updof, art. 14, ust. 2, pkt 8). Jeżeli pracodawca przekaże je na rzecz pracowników, dla przedsiębiorstwa zostanie zainicjowany koszt z rodzaju tak zwanych kosztów pracowniczych. W tej samej puli znajdują się bowiem nie tylko wynagrodzenia pieniężne za pracę, ale i świadczenia niepieniężne, jakie pracodawca przekazuje zatrudnionym u siebie osobom. W tym kontekście przedsiębiorca uprawniony jest do wliczenia wartości nagród do kosztów podatkowych.

Tymczasem otrzymawszy bony pracownicy uzyskują przychód z tytułu stosunku pracy, gdyż, jak wskazuje na to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 12, ust.1, do tego typu przychodów zalicza się również wartość świadczeń w naturze bez względu na to, w jaki sposób zostały one sfinansowane. W konsekwencji od wartości bonów, które zaliczone są do przychodu, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu, w jakim nagrody zostały przekazane pracownikom.

Wspomniana ustawa nie przewiduje żadnych zwolnień od podatku dla tego typu przychodów ze stosunku pracy.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) – Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami.

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 1/2016 (1251).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *