Podatek od pustej tablicy reklamowej

nośnikW gestii gmin znalazło się wprowadzenie w 2016 roku nowego podatku. To od lokalnych władz zależeć będzie, czy przedsiębiorcy będą musieli zapłacić podatek od reklamy.

Nowa opłata pobierana będzie nie od podmiotów reklamujących swoje usługi, czy towary, ale od podmiotów posiadających prawa do nieruchomości, na których instalacje reklamowe zostały zlokalizowane. Będą to:

-właściciele samoistnych nieruchomości, bądź obiektów budowlanych

-właściciele nieruchomości, albo obiektów budowlanych za wykluczeniem nieruchomości gruntowych, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste

-posiadacze nieruchomości, bądź ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa, albo jednostki samorządu terytorialnego, o ile fakt posiadania wynika z: umowy podpisanej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, albo z innego tytułu prawnego, bądź też jest bez tytułu prawnego.

I nie będzie tu miało znaczenia, czy dany ekspozytor reklamowy „pracuje” tj. ma zamocowaną reklamę, czy nie. Opodatkowaniu podlega już sam nośnik reklamy.

Opłatą obciążeni mają być solidarnie wszyscy współwłaściciele nośnika, ale jednocześnie oznacza to, że jeżeli jeden z nich uiści ją w całości, zwalnia tym samym pozostałych z tego obowiązku.

Nie każda tablica ma jednak podlegać nowemu podatkowi. Nie będzie on dotyczyć powierzchni, która:

-pozostaje niewidoczna z przestrzeni publicznej

-jest szyldem (zgodnie z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, jak również ogrodzeń)

-wynika z realizacji obowiązku narzuconego przez prawo

-jest wykorzystywana do przekazania informacji:

a. na temat historycznych osób, lub wydarzeń

b. mających charakter religijny, a powiązanych z działalnością kościołów, czy innych związków wyznaniowych, o ile dana tablica, bądź urządzenie reklamowe jest umiejscowione w granicach terenu użytkowanego jako miejsce kultu i działalności religijnej, jak również cmentarza.

Należy przez to rozumieć, że jeżeli niewielka reklama należy bezpośrednio do przedsiębiorcy, to raczej zostanie uznana za szyld i jako taka nie zostanie obarczona podatkiem.

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 1/2016 (1251).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *