Prostowanie błędów na zaświadczeniu lekarskim

dr3Z początkiem 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie sposobu dokonywania poprawek na zaświadczeniach lekarskich, na których stwierdzono błędnie wprowadzone dane.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawianiu zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. 2015, poz.2013) wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadza ono nowe regulacje odnoszące się do postępowania z błędnie wypełnionymi formularzami zaświadczenia lekarskiego. Ale to nie koniec zmian. Również od początku nowego roku pojawią się tak zwane e-zaświadczenia przesyłane w postaci cyfrowej. System do ich wprowadzania opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych i on także dostarczy go nieodpłatnie do podmiotów świadczących usługi medyczne.

Źródło: Gazeta Podatkowa, nr 100 (1245)/2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *