Orzeczenie o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego wydane zaocznie

ludzie2W przypadku, kiedy stan zdrowia szczególnie utrudnia przemieszczanie się chorego, może on starać się o wydanie orzeczenia w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego w trybie zaocznym.

Mężczyzna od kilkunastu miesięcy przebywa na emeryturze. Niedawno przebył udar mózgu i jego stan zdrowia w związku z tym pogorszył się do tego stopnia, że wymaga pomocy ze strony rodziny podczas codziennych czynności. Lekarze, pod których opieką się znajduje, proponują, by wystąpić w jego imieniu o dodatek pielęgnacyjny.

Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością stawienia się przed lekarzem orzecznikiem, bądź komisją lekarską II instancji, jednak Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy dopuszcza również wykonanie badania przez lekarza konsultanta, psychologa, a jeśli jest taka potrzeba, to także badania dodatkowe, lub nawet obserwację szpitalną. W skrajnych przypadkach, gdy (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) stan zdrowia nie pozwala na osobiste zgłoszenie się do badania, istnieje też możliwość przeprowadzenia badań w miejscu pobytu osoby, dla której ma zostać wydane orzeczenie o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. Z tym, że może to dojść do skutku po wyrażeniu zgody przez osobę mającą podlegać badaniu (par. 3, ust. 3). Ale bywa, że orzeczenie może być wydane nawet wówczas, gdy nie dojdzie w ogóle do badania, o ile dostarczona z wnioskiem dokumentacja medyczna okaże się wyczerpująca. Mówi się wówczas o zaocznym systemie wydania orzeczenia (par. 4, ust. 2).

Wśród dokumentów przedstawionych z wnioskiem o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego trzeba dołączyć zaświadczenie wystawione odnośnie stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana. Najkorzystniej zrobić to na formularzu N-9, który można ściągnąć ze strony www.druki.gofin.pl. Lekarz wydający to zaświadczenie podejmuje się też oceny zdolności osoby ubezpieczonej do udania się w podróż celem odbycia badania u lekarza konsultanta, czy orzecznika.

Zatem w opisanej sytuacji, kiedy mobilność emeryta została wyjątkowo ograniczona, niewykluczone iż badania dokonane zostanie w jego miejscu pobytu, a możliwe nawet, że nie będzie ono konieczne i decyzja o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego wydana będzie zaocznie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy [Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2711 ze zmianami].

Źródło: Źródło: Gazeta Podatkowa numer 30/2015 (1175).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *