Niania w pracy

baby4Jeżeli praca na podstawie umowy uaktywniającej jest koleją formą zatrudnienia dla niani, to jej pracodawca nie może liczyć na dofinansowanie dla niej składek z państwowej kasy.

Pracownica zatrudniona w przedsiębiorstwie od dłuższego czasu (z wynagrodzeniem 3,5 tysiąca złotych) zostanie dodatkowo nianią dla córki szefa (dodatkowe cztery godziny dziennie pracy z wynagrodzeniem 500 złotych). W tej sytuacji pracodawca nie musi jej ponownie zgłaszać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jednak ma obowiązek rozliczać jej składki od wynagrodzenia za pracę związaną z opieką nad dzieckiem (zdrowotną i społeczne).

Umowa uaktywniająca traktowana jest przez ZUS jak umowa zlecenie. Oznacza to, że osoba zatrudniona nie musi mieć odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne (wypadkowe, emerytalne i rentowe), ani zdrowotne, może sobie natomiast dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. Taki sposób rozliczenia charakteryzuje jednak wyłącznie sytuację, kiedy praca w oparciu o umową uaktywniającą jest jedyną formą zatrudnienia danej osoby. Natomiast w tym konkretnym przypadku, gdy kobieta zatrudniona jest na etacie i dodatkowo jako niania, ta kolejna umowa traktowana jest na potrzeby zusowskie jak umowa zlecenie, czyli podlega ubezpieczeniom w ZUS zgodnie z zasadami typowymi dla stosunku pracy.

To znaczy, iż jej wynagrodzenie jako niani należy oskładkować od wszystkich rodzajów ryzyka, czyli odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe i chorobowe) i zdrowotne.

Podstawą wymiaru składek jest w tym przypadku suma przychodów, jakie kobieta pozyskuje ze stosunku pracy, jak i jako opiekunka córki szefa (jak wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dopiero od tak obliczonej podstawy wyliczane są składki na ubezpieczenia społeczne wykazywane później przez pracodawcę w bloku imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA (np. w bloku III.B). Osobę zatrudnioną ujmuje się wówczas w raporcie z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to podstawą wymiaru składki jest kwota, od jakiej naliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (po pomniejszeniu jej o składki społeczne, które opłaca sama pracownica). Jednakże w raporcie ZUS RCA (przykładowo w bloku III.C) ma miejsce już rozdzielenie: składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedstawia się jako sumę składki zdrowotnej ustalonej osobno z umowy o pracę i umowy uaktywniającej.

Należy jeszcze pamiętać, że w przypadku, kiedy praca niani na podstawie umowy uaktywniającej nie jest jej jedyną formą zatrudnienia, to pracodawca nie ma możliwości pozyskania dofinansowania z budżetu państwa na opłacenie składek, jak to miałoby miejsce w przypadku, kiedy byłaby to jedyna jej umowa.

Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa numer 30/2015 (1175).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *