Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

aniołKończy się czas obowiązywania zasady dziedziczenia z odpowiedzialnością nieograniczoną. Nowelizowany Kodeks cywilny wprowadzi dziedziczenie związane z ponoszeniem odpowiedzialności za długi zmarłego tylko do kwoty stanowiącej wartość otrzymanego majątku.

Dzisiaj sytuacja spadkobiercy nie zawsze wygląda wesoło. Jeżeli nie złoży on stosownego oświadczenia, to przejmując spadek wraz z nim dziedziczy również i długi, niezależnie od wartości ich i wartości spadku. Po wejściu w życie nowelizacji, spadkobiercy zyskają gwarancję bezpieczeństwa w postaci obowiązywania zasady odpowiedzialności z dobrodziejstwem inwentarza.

W praktyce oznacza to, że spadkobierca decydujący się na przyjęcie spadku będzie odpowiedzialny za długi zmarłego tylko do wartości jego aktywów. Ma to realne przełożenie na wzrost jego bezpieczeństwa finansowego.

Jak zawsze jednak kij ma dwa końce i z wprowadzonymi zmianami wiązać się będzie też pewna niedogodność, a mianowicie konieczność sporządzenia inwentarza odziedziczonego majątku. Wykaz inwentarza należy następnie przekazać do sądu, albo do notariusza. Jest to nowe rozwiązanie pozwalające spadkobiercom oszczędzić nie tylko stresu, ale i pieniędzy – koszt obsługi notarialnej w takim przypadku jest stosunkowo nieduży, bo rzędu około 200 złotych. Korzystny jest także fakt, że spis nie musi być wykonany przez komornika (co kosztuje circa 400 złotych za godzinę jego pracy), ale na własną rękę przez spadkobiercę. Dla ułatwienia tego przedsięwzięcia Resort Sprawiedliwości zamieścił na swojej stronie wzory przydatne przy dokonywaniu inwentaryzacji.

Spis składników majątku może być wykonany zarówno przez spadkobiercę, jak i zapisobiercę windykacyjnego, czy wykonawcę testamentu.

Notariusz po otrzymaniu wykazu inwentaryzacyjnego sporządza protokół i następnie, po wykonaniu z niego wypisu, przekazuje do sądu. W przypadku pojawienia się nieznanych wcześniej składników majątku zawsze można dokonać korekty spisu i przekazać ją do uaktualnienia notariuszowi. Jest to istotne, ponieważ wpływa na wartość aktywów i pasywów przejmowanego majątku.

Podstawa prawna:
Kodeks cywilny [Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami].

Źródło: dziennik Gazeta Prawna numer 53/2015 (3946).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *