ZUS, a wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o.

14.4. nieWspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mogą się jednak zgłosić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 8, ust. 6, pkt 4 uważa za osobę prowadzącą działalność gospodarczą (dla potrzeb ubezpieczeń ZUS-owskich) wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Nie wspomina natomiast o wspólnikach spółki wieloosobowej, stąd nie podlegają oni jako przedsiębiorcy wcale ubezpieczeniom w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nawet w przypadku, gdy któryś ze wspólników posiadałby w spółce 99% udziałów.

Natomiast, jeśli spółka zawarłaby ze wspólnikiem umowę o pracę, albo umowę zlecenie, to wtedy już podlegałby on ubezpieczeniom, ale jako pracownik, albo zleceniobiorca.

Na własne życzenie wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. może zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń (emerytalnych i rentowych), o ile nie jest nimi objęty obowiązkowo z innego tytułu.

Podstawa prawna:
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16/2015 (1161).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *