Zakup nowych technologii, a możliwość odliczeń

naukowiecWydatki poniesione na zakup nowych technologii można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały one dokonane.

Zakupione nowe technologie powinny być wykorzystane do wytwarzania nowych w przedsiębiorstwie, albo udoskonalonych produktów, czy usług. Nie mogą przy tym one istnieć na światowym rynku dłużej niż 5 lat, by można je było uznać za NOWE technologie.

O nowych technologiach mówi się przede wszystkim w kontekście badań i prac rozwojowych rozumianych szerzej jako wiedza technologiczna w formie wartości niematerialnych i prawnych. Każdorazowo przynależność do nowych technologii musi być oceniana przez niezależną jednostkę naukową.

Odliczenie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (i rozliczającym się zgodnie ze stawką podatkową) z tym, że wyjątkiem są tutaj przedsiębiorstwa działające w oparciu o zezwolenie w obrębie SSE (Specjalnej Strefy Ekonomicznej) na podstawie art. 26c, ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenia można dokonać od podstawy opodatkowania w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dane koszty zostały poniesione. W przypadku, kiedy podatnik dokonywał przedpłat w roku wcześniejszym, za czas poniesienia wydatków uznaje się rok, w którym nowa technologia została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ważne, by pamiętać, że w roku podatkowym kwota odliczeń nie może być wyższa niż dochód uzyskany z działalności pozarolniczej prowadzonej przez podatnika. Niedozwolone jest również odliczanie kosztów poniesionych na kupno środków trwałych, albo związanych z samodzielnym wytworzeniem nowych technologii.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zmianami]

Źródło: Gazeta podatkowa numer 16/2015 (1161).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *