Ograniczenie wydatków spadkobierców za sprawą spisu prywatnego

14.4.houseW większości przypadków majątku otrzymanego w spadku nie będzie trzeba inwentaryzować z udziałem komornika. Jest to dość kosztowna procedura, przed którą Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się chronić spadkobierców.

Rządowy projekt odnoszący się do kwestii ustalania wartości dziedziczonego majątku zakłada, że praca komornika będzie odtąd potrzebna wyłącznie w sytuacjach spornych, albo kiedy wartość przekazywanego w spadku majątku budzi wątpliwości. W pozostałych okolicznościach spadkobiercy będą mogli samodzielnie przeprowadzić spis posiłkując się przy tym wzorami formularzy udostępnionymi na stronach internetowych. Jeśli ewentualni wierzyciele nie zgłoszą zastrzeżeń do takiego sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji, będzie to wystarczająca czynność.

Natomiast, jeżeli zmarły posiadał niespłacone zobowiązania i w kontekście otrzymanego spadku pojawi się konflikt, niezbędne będzie jednak uwzględnienie przy pracach inwentaryzacyjnych obecności komornika. Jest to kosztowne rozwiązanie, ponieważ każde rozpoczęte 60 minut jego pracy wiąże się z koniecznością zapłaty około 400 złotych. Koszty te będzie musiała ponieść strona wnioskująca o dokonanie spisu. Najprawdopodobniej instytucje finansowe będące wierzycielami w takich okolicznościach będą protestowały – nie dość bowiem, że mają problem z wyegzekwowaniem spłaty zaległości pieniężnych, to jeszcze żądać się będzie od nich poniesienia dodatkowych kosztów…

Ale możliwość obciążenia kosztami spadkobierców nie została całkowicie wykluczona – w sytuacji, kiedy wnioskodawcą o wykonanie inwentaryzacji będzie osoba zwolniona z kosztów sądowych, albo też spis będzie wykonany z urzędu, to na spadkobiercę spadnie obowiązek pokrycia kosztów jego przeprowadzenia. W niektórych przypadkach, kiedy w grę wchodzi na przykład kilka nieruchomości, mogą to być wydatki rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, numer 52/2015 (3945).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *