Ulga za złe długi do wykorzystania tylko za życia wierzyciela

ludzie2Z preferencji, za jaką uznaje się ulgę za złe długi, może skorzystać tylko podatnik, którego dłużnicy w ciągu 150 dni od terminu płatności nie uiścili zapłaty za wystawione faktury. Ulgi tej nie można odziedziczyć.

Podatniczka, która zdecydowała się przejąć prowadzenie działalności po zmarłym ojcu w ostatnim miesiącu 2013 roku, pozostawała w przekonaniu, że przejmując odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zmarłego będzie mogła również dokonać korekty rozliczenia ojca za 4-ty kwartał 2013 roku. Miała nadzieję, że będzie też miała możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania i VAT o kwoty wynikające ze złych długów.

Złe długi to uwiarygodnione wierzytelności, czyli kwoty, na które wierzyciel wystawił fakturę, ale nie doczekał się zapłaty przez co najmniej 150 dni od terminu jej płatności.

Mimo, że pozostałe wierzytelności zostały uwiarygodnione dopiero po śmierci ojca, kobieta myślała, że i je będzie mogła odliczyć.

Zwróciła się więc do Izby Skarbowej z prośbą o indywidualną interpretację w tej sprawie. Dyrektor Izby nie zgodził się z jej stanowiskiem. Odparł, że w polskim prawie nie funkcjonuje przepis pozwalający na to, by prawo do skorzystania z ulgi za złe długi mogło zostać przeniesione na inną osobę niż podatnik danego podatku. Wskazał przy tym na art. 97 i art. 103 ustawy o VAT, zgodnie z którymi składać deklaracje i odprowadzać VAT może tylko podatnik konkretnego podatku. Zatem bez względu na przedział czasowy (przed, czy po śmierci wierzyciela), w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, nie ma możliwości odziedziczenia związanej z tym ulgi

Podstawa prawna:
-ustawa o VAT [Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami]
Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA, NR 12/2015 (3905).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *