Prenumeratę pisma elektronicznego rozliczaj odmiennie niż papierowego

gazetaOpłacając fakturę za prenumeratę czasopisma należy zwrócić uwagę na jego postać – elektroniczna i tradycyjna wersja nie są traktowane w sposób jednakowy.

Podatek od faktury opłacanej za papierową postać czasopisma można odliczyć już okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę, wynika to z zapisu w ustawie o VAT [Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami] w art. 19a, ust. 5, pkt 3, litb w związku z art. 19a, ust. 7 i 8, które mówią, iż obowiązek podatkowy wynikający z dostawy pisma w postaci papierowej (także prenumeraty) generowany jest w momencie uiszczenia całości, lub części kwoty zapłaty (jeśli ma ona miejsce przed dostawą), lub dniu wystawienia faktury.

W przypadku faktury otrzymanej za prenumeratę e-czasopisma sprawa wygląda nieco inaczej. Tutaj obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych ( zgodnie z art. 19a, ust. 1 i 8 ustawy o VAT), toteż fakt wystawienia faktury przez sprzedawcę nim usługa zostanie zrealizowana (tj. nim zostanie dostarczone ostatnie zaprenumerowane czasopismo) nie powoduje u niego powstania obowiązku podatkowego, ale już opłacenie tej faktury przed końcem prenumeraty, jest przyczyną jego powstania. Klient może więc odliczyć VAT od kwoty w rozliczeniu miesiąca, w którym ją opłacił.

Źródło: BIULETYN VAT, Platforma Księgowych i Kadrowych nr 22/2014 (220).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *