Kiedy zgłaszać chęć skorzystania z urlopu rodzicielskiego?

DADDY5Rodzic, który pragnie podjąć opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem i chciałby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, powinien złożyć wniosek o jego przyznanie w nakazanym ustawowo terminie. Niezachowanie marginesu czasowego może skutkować odmowną odpowiedzią pracodawcy.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien być złożony na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Jeśliby pracownik spóźnił się ze składaniem wniosku, zgoda pracodawcy zależy tylko i wyłącznie od jego dobrej woli. Bezpieczniej zatem trzymać się narzuconych terminów.

To, jaką wysokość uzyska przyznany zasiłek macierzyński, zależne jest od średniej wynagrodzenia otrzymywanego przez ostatnie 12 miesięcy. W razie, gdyby okres zatrudnienia był krótszy niż wspomniany, bierze się pod uwagę wszystkie pełne miesiące kalendarzowe, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenie.

Urlop rodzicielski rodzice mogą podzielić między sobą, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Należy jednak pamiętać, że przepisy dopuszczają „wymienianie” się przy opiece nad dzieckiem tylko dwa razy, ponieważ ustawa przewiduje podział urlopu rodzicielskiego maksymalnie na trzy części. Każda z nich powinna być krotnością tygodnia i trwać nie krócej niż 8 tygodni.

Podstawa prawna:
-Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [Dz. U. 2014, poz. 159] – art. 29, ust. 5, art. 29a.
-Kodeks pracy [Dz. U. 2014, poz. 1502] –art. 1821a.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, nr 12/2015 (3905).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *