Auto użytkowane przez osobę niebędącą pracownikiem firmy, a wydatki i tak można wliczyć w koszty

14.12.autoNawet jeśli kierowca obsługujący samochód wliczony do środków trwałych nie jest pracownikiem firmy, wydatki związane z jego użytkowaniem można ująć w kosztach. O ile niosą ze sobą zyski dla przedsiębiorstwa.

Użytkownik pojazdu nie musi być pracownikiem przedsiębiorstwa, aby generować dla niego przychody. Może być na przykład zatrudniony przez nie w oparciu o umowę – zlecenie, lub umowę o dzieło. To wystarczy, ab wydatki ponoszone w związku z wykorzystaniem pojazdu (np. paliwo, naprawy, itp.) móc ująć w księgach rachunkowych.

Jeśli istnieje bezpośredni związek pomiędzy takimi wydatkami, a podstawową działalnością, jaką prowadzi firma, nie ma żadnych przeciwskazań, by rozliczyć je jako koszty:

  1. Do kosztów usług obcych zaliczy się koszty napraw pojazdu, bądź innych zewnętrznych usług.
  2. Jako zużycie materiałów, energii i paliw potraktuje się wydatki na LPG, ON, czy benzynę zużywane przez dany pojazd.
  3. Na koncie „amortyzacja” udokumentuje się umorzenie aut zaliczonych do środków trwałych, a użytkowanych przez zleceniobiorców.
  4. Jeżeli auto udostępnione przez firmę użytkowane jest w oparciu o wynajem, lub leasing operacyjny, to koszty takie należy ujmować na koncie „usługi obce”.

Na takie rozliczenie kosztów użytkowania auta przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa, do którego środków trwałych należy dany samochód, zezwala ustawa o CIT w art.15. Widać tu bowiem bezpośrednią zależność między poniesionymi przez firmę wydatkami, a przychodami, które pozyskała.

Ważne, by prowadzona była ewidencja przebiegu pojazdu, dzięki czemu użytkowanie samochodu wyłącznie w celach związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa może zostać udowodnione.

Gdyby jednak okazało się, że samochód jest użytkowany przez zleceniobiorcę także do celów innych, niż związane z działalnością zleceniodawcy (np. wraca nim do domu), to pozyskuje w ten sposób przychód, który powinien być opodatkowany, a przedsiębiorstwo (jako płatnik) winno odprowadzić od niego zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym [Dz. U. 2014, poz. 851 ze zm.]
Ustawa o rachunkowości [Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.]

Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA nr 222 (3863) / 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *