WYKŁADOWCA NA WŁASNE RYZYKO PROWADZI ZAJĘCIA, więc można go uznać za podmiot prowadzący działalność gospodarczą

14.12.teacherUczelnia niepubliczna chce zatrudnić wykładowcę na podstawie umowy o dzieło. Chciałaby wiedzieć, czy może traktować go jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba ta ma zamiar zgłosić swoją jednoosobową firmę do EDG w ramach prowadzenia działalności edukacyjnej zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 80.30. Dzięki temu szkoła nie byłaby zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Uczelnia chciałaby zatrudnić wykładowcę na podstawie umowy o dzieło w celu przeprowadzenia 90 godzin wykładów autorskich i egzaminu sprawdzającego wiedzę studentów w terminach wskazanych przez wykładowcę. Materiały do zajęć powinny być przygotowane samodzielnie przez wykładowcę z należytą starannością, rzetelnie i terminowo oraz według aktualnego stanu wiedzy. Wykładowca powinien osobiście i na własne ryzyko, ponosząc odpowiedzialność wobec osób trzecich (studentów) opracować streszczenie, lub konspekt dotyczący tematów podlegających opracowaniu w ramach wykładów oraz udostępnić listę niezbędnych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.

Szkoła uznała, że może uważać wykładowcę, z którym zawiera umowę jak przedsiębiorstwo, toteż jest zdania, iż nie musi wypełniać wobec niego obowiązków płatnika i pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Swoje stanowisko uzasadniała tym, że powierzając wykładowcy tylko pewien zakres działań (na własne ryzyko przygotowanie i poprowadzenie autorskich wykładów oraz przeprowadzenie egzaminu) w czasie między 1 października, a 15 lutego kolejnego roku narzucając tylko, iż mają być zrealizowane w wymiarze 90 godzin lekcyjnych. W jakie dni i o jakich porach odbywać się będą zajęcia, decydować miał już sam wykładowca. Nie ma więc mowy o wykonywaniu tychże czynności pod kierownictwem uczelni.

Dyrektor katowickiej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2008 nr IBPB1/415-135/08/MW przyznał uczelni rację.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Zakładam i prowadzę firmę, wyd. I, listopad 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *