Nie można zrzec się zwolnienia ustawowego

14.12.mieszkaniówkaPrzedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych jest obligatoryjne dla podatnika. Nie może z niego zrezygnować nawet, gdyby to było dla niego finansowo korzystne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz. U. 1992 nr 21, poz. 86 ze zm.] w art. 17, ust. 1, pkt. 44 zwalnia z podatku dochodowego osoby prawne działające w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeśli już dany podmiot uznany został za spełniający warunki zatrudnienia, nie ma możliwości dokonywania wyboru między zdecydowaniem się na korzystanie z niego, lub odrzuceniem zwolnienia, gdyż jest ono narzucone przez ustawę.

Ustawowe zwolnienie może okazać się niekorzystne w przypadku, kiedy dany podmiot prowadzi nie tylko działalność związaną z mieszkalnictwem, ale także inną – nieobjętą warunkami zwolnienia. W praktyce problematyczne staje się to w sytuacji, kiedy gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi okaże się nierentowne i generuje straty. Podatnik nie może wówczas dochodów nieobjętych zwolnieniem pomniejszać o poniesioną stratę. Tego zdania jest Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który wydał interpretację indywidualną w sprawie nr IPTPB3/423-220/14-2/IR dla samorządowego zakładu budżetowego, który pozyskuje dochody wynajmując lokale użytkowe i mieszkalne. Zakład budżetowy nosił się z zamiarem zrezygnowania z prawa do zwolnienia i chciał opodatkować cały swój dochód, dzięki czemu mógłby zmniejszyć koszty związane z księgową obsługą rozliczania podatku dochodowego.

Nie jest to możliwe w związku z zapisem w art. 7, ust. 3, pkt 1 i pkt 3cytowanej wcześniej ustawy, w którym przy obliczaniu dochodu będącego podstawą opodatkowania zabrania się uwzględniania przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bądź są od niego zwolnione, jak również kosztów uzyskania przychodów wspomnianych przez pkt 1 (niezależnie, czy przychody te były pozyskane na terenie kraju, czy za granicą).

Źródło: MONITOR księgowego, 23/2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *