Spadkobierca jako strona w postępowaniu wznowieniowym

wdowaOrdynacja podatkowa definiuje precyzyjnie pojęcie strony w postępowaniu podatkowym. Mimo to organy podatkowe często nie uznają prawa spadkobierców do wnoszenia o wznowienie postępowania dotyczącego zmarłego spadkodawcy.

Zgodnie z definicją podaną przez Ordynację podatkową (Dz. U. 2012, poz. 749) przez stronę w postepowaniu podatkowym należy rozumieć: 1) podatnika, płatnika, inkasenta, bądź 2) ich następcę prawnego, jak również 3) osobę trzecią, o której wspomina art. 110-117b, a która wnosi o podjęcie przez organ podatkowy jakiejś czynności; do której odnoszą się czynności podejmowane przez organ podatkowy, albo której interesu prawnego dotyczy działanie organu podatkowego.

Sprawa jest oczywista w odniesieniu do dwóch pierwszych  grup. Ich przedstawiciele są bowiem uznawani za strony bezwarunkowo. Natomiast w stosunku do trzeciej niezbędne jest spełnienie określonych warunków.

Art. 110-117b wymieniają zamkniętą listę podmiotów, które mogą być uznane jako osoby trzecie. Wśród nich są przedsiębiorcy, osoby związane z daną korporacją, lub działalnością gospodarczą, a w przypadku pozostałych osób fizycznych – tylko rozwiedziony małżonek. W/w artykuły nie wspominają natomiast o spadkobiercach. Czyli nieuzasadniona jest postawa niektórych organów podatkowych, które odmawiają spadkobiercy prawa do wznowienia postępowania podatkowego podając za tłumaczenie fakt, iż nie są one stronami w postepowaniu wznowieniowym, ponieważ nie wydano w stosunku do nich decyzji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców zgodnie z art. 100 Ordynacji podatkowej i przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Spadkobiercy podatnika mają jak najbardziej interes prawny we wznowieniu postępowania podatkowego, gdyż odpowiadają za długi spadkowe (co wynika z przepisów prawa), a tylko kwestią czasu jest wydanie decyzji rozdzielającej odpowiedzialność między konkretnych spadkobierców, a więc i posiadają przymiot strony w ramach postępowania wznowieniowego. Jeśli jednak organ podatkowy nie uznaje spadkobiercy za stronę i nie wyraża zgody na wznowienie postępowania, powinien on złożyć odwołanie od decyzji organu powołując się na ordynację podatkową, która w związku z decyzją została naruszona w odniesieniu do art. 97-98; art. 133, par. 1; art. 241, par. 2, pkt 2 i art. 243, par.1.

Bez względu na to, jaki organ podatkowy odmówił spadkobiercy wznowienia postępowania – odwołanie powinien on złożyć na ręce dyrektora właściwej pod względem terytorialnym izby skarbowej.

Istotne, ażeby odwołanie zostało złożone w terminie do 14 dni od dnia, w którym doręczono decyzję odmawiającą wznowienia postępowania.

Gdyby organ odwoławczy jednak nie przychylił się do prośby spadkobiercy, może on jeszcze próbować złożyć skargę do stosownego WSA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *