Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

13.piesUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami) przewiduje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub osób mających je na utrzymaniu. Nie wszystkie wydatki można odliczyć w całości. Takie wydatki, które rozlicza się częściowo noszą nazwę limitowanych.

 

Do grupy wydatków limitowanych, które mogą być zaliczone do ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczeniu PIT zalicza się:

  • płatność za usługi przewodnika osoby niewidomej posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością ruchową posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Maksymalna ulga w tym przypadku to 2280 zł.
  • Koszty utrzymania psa asystenta – odpowiednio wyszkolonego, ułatwiającego osobie niepełnosprawnej wykonywanie codziennych czynności. Maksymalna ulga w tym przypadku to 2280 zł.
  • Koszty użytkowania samochodu osobowego należącego do, lub stanowiącego współwłasność  osoby posiadającej orzeczenie o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu inwalidztwa, albo podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z orzeczonym znacznym, lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – w związku z transportem na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przy czym maksymalna ulga w tym przypadku to 2280 zł.
  • Wydatki przeznaczone na leki przepisane przez lekarza specjalistę niezbędne do przyjmowania na stałe lub czasowo. W ramach ulgi rozliczana jest różnica między poniesionym wydatkiem w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Czyli faktycznemu odliczeniu podlega to, co będzie wydane ponad kwotę 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *