Uchwała NSA stawia na głowie płatności związane z obiektami tymczasowymi

15.straganSiedmioosobowy skład Najwyższego Sądu Administracyjnego wydał 3 lutego  uchwałę (sygn. akt II FPS 11/13), która ma uregulować sprawy opodatkowania obiektów tymczasowych. Do tej pory stanowiska gmin w tej sprawie były niejednolite.

Obiekty tymczasowe zgodnie z definicją podaną przez Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zmianami) to konstrukcje niezwiązane z gruntem w sposób trwały. Mogą nimi być kontenery (np. magazyny, czy szatnie na budowach), pawilony i kioski uliczne, barakowozy, ale też i przekrycia (np. hale) namiotowe. Art. 3, pkt 3 w/w ustawy wymienia w tej grupie także mosty, maszty, estakady i tunele.

Uchwała sądu zaleca nałożenie podatku od nieruchomości właśnie na obiekty tymczasowe. Podatnicy w niektórych przypadkach mogą być z tej przyczyny bardzo usatysfakcjonowani, gdyż nałożenie na nich podatku zwalnia od opłat targowych (na podstawie art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. 2010, nr 95, poz. 613 ze zmianami). Korzyść wynika stąd, że opłaty targowe należy uiszczać za każdy dzień handlu, natomiast podatek jest opłata roczną i stosunkowo niewielką.

Co istotne, sezonowe obiekty tymczasowe zwolnione są w ogóle z podatku od nieruchomości. Jako sezonowe należy rozumieć takie, które zostały postawione i rozmontowane w trakcie trwania jednego roku podatkowego, np. rozstawiony w kwietniu pawilon handlowy, który będzie zdemontowany z nastaniem jesieni. Obowiązek podatkowy powstałby dopiero z dniem 1 stycznia kolejnego roku, a jeśli do tego czasu obiekt przestanie istnieć, nie trzeba go opodatkowywać.

Rzecz nieco inaczej wygląda w przypadku kontenerów – ich nikt przeważnie nie rozbiera, co najwyżej przenosi w nowe miejsce. I tutaj od decyzji władz gminy zależy, czy mają być one opodatkowane, czy nie. Jest to jednak sprawa otwarta. Przynajmniej na razie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *