Archiwum Luty 15th, 2014

Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

Ulga rehabilitacyjna – wydatki limitowane

PIT 15/02/2014 w 16:24 0 komentarzy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami) przewiduje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym […]

Więcej ›
Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

PIT 15/02/2014 w 16:07 0 komentarzy

Podczas dokonywania rozliczenia podatkowego osoby niepełnosprawne, a także osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z odliczenia  wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, bądź mające na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania […]

Więcej ›
Podatki płacone przez księdza zależą od ilości parafian

Podatki płacone przez księdza zależą od ilości parafian

PIT 15/02/2014 w 11:24 0 komentarzy

Przychody osoby duchownej uzyskiwane w związku z pobieraniem opłat związanych z pełnieniem tej funkcji rozliczane są z fiskusem w formie ryczałtu. Wysokość stawki ustala co roku urząd skarbowy dla duchownych […]

Więcej ›
Spóźnialskim przepadają ulgi

Spóźnialskim przepadają ulgi

PIT 15/02/2014 w 11:07 0 komentarzy

Zbyt późne złożenie deklaracji rozliczenia podatkowego powoduje, że podatnik traci możliwość preferencyjnego rozliczenia, jeśli przysługiwało mu prawo do skorzystania z ulg. Wówczas zamiast nadpłaty zyskuje  zaległości. A urząd skarbowy wszczyna w […]

Więcej ›