Archiwum Wrzesień 9th, 2013

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wstęp Podatek od wydobycia niektórych kopalin jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. tj. od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 2 […]

Więcej ›

Podatek tonażowy

Podatek tonażowy 09/09/2013 w 10:59 0 komentarzy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353, z późn. zm.), reguluje opodatkowanie podatkiem tonażowym niektórych dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych eksploatujące […]

Więcej ›

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa 09/09/2013 w 10:58 0 komentarzy

Opłata skarbowa (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Przedmioty opłaty skarbowej Opłacie skarbowej […]

Więcej ›
Podatek od gier

Podatek od gier

Podatek od gier 09/09/2013 w 10:57 0 komentarzy

Regulacje dotyczące gier hazardowych zawarte są w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), która obowiązuje od dnia […]

Więcej ›

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Przedmiot opodatkowania Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: • czynności cywilnoprawne a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw […]

Więcej ›

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i […]

Więcej ›

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej, • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie […]

Więcej ›

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: • grunty, • budynki lub ich części, • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy Podmiotami obowiązanymi do zapłaty […]

Więcej ›

Podatek rolny

Bez kategorii 09/09/2013 w 10:34 0 komentarzy

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych […]

Więcej ›

Podatek leśny

Podatek leśny 09/09/2013 w 10:32 0 komentarzy

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są: lasy – grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność […]

Więcej ›