Wydarzenia

 • Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

  Zaliczka na podatek dochodowy od wartości szczepionki

  Sezon grypowy za pasem. Wielu pracodawców decyduje się na sfinansowanie dla pracowników kosztów szczepionki. Jest to bardziej opłacalne niż wypłata świadczenia chorobowego. Żadne przepisy nie nakładają na pracodawcę zatrudniającego pracowników […]

  0 komentarzy
 • Jednorazowa amortyzacja a podatek dochodowy

  Jednorazowa amortyzacja a podatek dochodowy

  Niektórzy podatnicy mają możliwość stosowania tak zwanej jednorazowej amortyzacji. Tym samym wartość sprzedawanego środka trwałego zaliczana jest do kosztów podatkowych już w momencie amortyzacji, a podatnik musi opodatkować przychód pozyskany […]

  0 komentarzy
 • Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

  Otrzymaną zaliczkę musisz wykazać, utraconej nie wliczysz w koszty

  Co do zasady podmiot zatrzymujący wpłaconą mu zaliczkę, musi ją wykazać jako przychód w podatku dochodowym. Jednak, jeżeli ten sam podmiot poniesie stratę, kiedy sam straci wpłaconą kontrahentowi zaliczkę, nie […]

  0 komentarzy
 • 26-12-09: Sheep

  Małe przetwórstwo ze wsparciem

  Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach przetwarzania produktów rolnych, obracania nimi lub ich rozwoju. Konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej o takim profilu. W ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie […]

  0 komentarzy
 • Czy urzędnik może sobie dorabiać?

  Czy urzędnik może sobie dorabiać?

  Ustawodawca zapewnia polskiemu pracownikowi swobodę zatrudnienia, czyli możliwość podjęcia pracy, gdzie tego zapragnie (o ile ktoś go zatrudni). Wprowadza jednak pewne ograniczenia. Między innymi w stosunku do urzędników samorządowych. Pracownik […]

  0 komentarzy